Home Sociaal Domein Participatie

Participatie

Iedereen die kan werken maar het niet redt zonder een steuntje in de rug, valt onder de Participatiewet. Deze wet zorgt ervoor dat ook mensen met een arbeidsbeperking kunnen werken. Door decentralisatie organiseert iedere gemeente de ondersteuning van haar inwoners op haar eigen manier. Dit kan gepaard gaan met flinke uitdagingen. BVNG omarmt deze uitdagingen en biedt vakkundig en inhoudelijk sterk personeel.

Jouw bijdrage aan de maatschappij

Wij investeren veel in scholing van onze collega’s. Hierdoor halen de gemeenten waarmee we samenwerken directe en actuele kennis in huis. Op deze manier kan een gemeente zich volledig concentreren op waar het om draait: zorgen dat burgers mee kunnen doen aan de maatschappij. Participatie is hiervoor hét sleutelwoord.

Carrièremogelijkheden

BVNG werkt momenteel samen met meer dan honderd gemeenten in het hele land. Jij kan hier een bijdrage aan leveren als Jobcoach, Consulent Inkomen, Consulent Werk en Re-integratie consulent.

Jouw ontwikkeling staat voorop

Wij hechten veel belang aan kennis- en vaardigheden ontwikkeling van onze collega’s. Door BVNG Colleges, e-learning, individuele scholing en intercollegiale ondersteuning geven we daar invulling aan. Tijdens deze bijeenkomsten krijg je de kans kennis op te doen wat je helpt bij het uitvoeren van jouw functie en is er uitgebreid ruimte voor nieuwe ideeën. Theorie en praktijk leggen de basis van bestaande kennis en inzichten. Zo blijf je up-to-date met de laatste ontwikkelingen binnen de Participatiewet.

Daarom BVNG

Wij zorgen ervoor dat jouw kennis- en vaardigheden continue up-to-date blijven door het aanbieden van:

  • BVNG College
  • E-learning
  • Individuele scholing
  • Intercollegiale ondersteuning