Home Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij BVNG

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij BVNG

Bij BVNG, een detacherings- en adviesbureau dat nauw betrokken is bij de samenleving, is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onderdeel van de dagelijkse operatie. Onze collega’s maken dagelijks het verschil in de maatschappij. Dit doen we binnen de Zorg, het Sociaal Domein en binnen de Fysiek Leefomgeving. Maar BVNG wil verder gaan dan dat. 

Onze kernwaarden – aandacht, puur, verstand, samen, vooruit – zetten we in om de maatschappij te verbeteren. We geloven dat iedereen recht heeft op volwaardige deelname aan de maatschappij en willen daar ons steentje aan bijdragen. Dit doen we niet alleen vanuit onze dienstverlening, maar ook door actief onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op te pakken.

In aansturing en beleid van BVNG willen wij het verschil maken en doen wij dit zo veel mogelijk door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De activiteiten die we als organisatie inzetten passen veelal in de Social Return afspraken die wij daarin met een deel van onze opdrachtgevers hebben. 

Gevestigd in de bedrijfscultuur

Sociaal en maatschappelijk ondernemen zit in het DNA van BVNG en wordt binnen de organisatie omarmt door management

en medewerkers. Op zowel arbeidsparticipatie, inkoop en maatschappelijke activiteiten geven wij in de praktijk vorm aan dit onderwerp. Om MVO echt te laten leven binnen onze organisatie, betrekken we onze medewerkers en stimuleren we hen om MVO-ambassadeurs te worden door actief mee te doen aan maatschappelijk verantwoorde activiteiten, denk hierbij aan sollicitatietrainingen. 

Gezien de aard van onze werkzaamheden bij de invulling van kwalitatief hogere profielen, zal arbeidsparticipatie van specifieke doelgroepen niet altijd tot de mogelijkheden behoren maar daar waar dit mogelijk is zullen we dit altijd toepassen. Verder zetten wij sterk in op sociale inkoop en sociale activiteiten. Omdat we dat willen doen.

Daarnaast vindt BVNG het van groot belang om in gesprek te gaan met haar opdrachtgevers, leveranciers en belangenorganisaties. Hun wens speelt een cruciale rol bij het succes en de inhoud van het gezamenlijke MVO-beleid. Een voorbeeld is de vraag vanuit een opdrachtgever over het bieden van werkervaringsplaatsen aan jongeren vanuit het Leerwerkloket en leerplichtambtenaar, om hen een kans te geven zich te ontwikkelen.

Verantwoord ondernemen is opgesplitst in drie pijlers, namelijk: arbeidsparticipatie, sociale inkoop en maatschappelijk activiteiten. Hieronder een aantal voorbeelden hoe BVNG invulling geeft aan maatschappelijk verantwoord ondernemen: 

“De wijze waarop BVNG haar SROI-verplichting benadert en invult, is in onze ogen een mooi voorbeeld van hoe het zou moeten: in samenwerking onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, invullingen realiseren die ten goede komen aan de ontwikkeling van de SROI-doelgroep en waar mogelijk ervoor zorgen dat de sociale impact terecht komt in de regio van uitvoering. Last but, not least: verder kijken dan de verplichting, en met ons structureel in gesprek gaan met als inzet het aangaan van een duurzame samenwerking voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op de arbeidsmarkt. Volgens ons precies wat het doel is van SROI”

ying hung lee – Coördinator SROI – Halte werk

 Arbeidsparticipatie

 • Medewerkers aannemen vanuit een uitkeringssituatie (WW, WIA, Wajong) om hen nieuwe perspectieven te bieden.
 • Stagiaires en pas afgestudeerde professionals krijgen de kans om werkervaring op te doen bij BVNG intern of bij één van onze opdrachtgevers. 
 • Young professionals koppelen aan ervaren medewerkers voor inwerktrajecten en begeleide ervaring, met als doel hen succesvol uit te plaatsen in zelfstandige opdrachten.
 • Het omzetten van stageovereenkomsten naar dienstverbanden om jong talent te behouden en te laten groeien.
 • Snuffelstages voor studenten om hen te laten kennismaken met de arbeidsmarkt en verschillende vakgebieden.

Sociale inkoop

Maatschappelijke activiteiten

 • Partnerschap met JINC; van meeloopdagen met directie tot aan bliksemstages voor leerlingen, sollicitatietrainingen en carrière coach.  
 • Afgeschreven ICT-apparatuur worden beschikbaar gesteld aan ICTvanafMorgen. Zij bieden hiermee werk aan jongeren die om wat voor reden vastlopen in de maatschappij. De refurbished laptops worden vervolgens weer ingezet via de gemeente bij mensen die het goed kunnen gebruiken. 
 • Bijdragen aan online LinkedIn-events voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking, om hen te ondersteunen bij het vinden van werk.
 • Organiseren van speeddates en sollicitatietrainingen voor studenten en werkzoekenden om hen te helpen bij hun carrière.
 • Kennissessies over SROI om anderen te informeren over dit concept en hoe BVNG het toepast in samenwerkingen met opdrachtgevers.
 • Voorlichting over de arbeidsmarkt op scholen, van middelbare scholen tot en met de hogere scholen. 
 • We werken bij voorkeur samen met organisaties die PSO gecertificeerd zijn, onderdeel zijn van Social Enterprise en Code voor Sociale Ondernemingen naleven. Ook werken we samen met Sociale Werkvoorzieningen en zorg- en dagbestedingsorganisaties uit de regio van onze kantoren.

BVNG is een prettige partner om mee samen te werken op SROI-gebied: korte lijnen, brede SROI-oriëntatie, heldere afspraken, prima resultaten. Ze kijkt daarbij natuurlijk naar de mogelijkheden om werkzoekenden te plaatsen op vacante functies bij opdrachtgevers. Daarnaast staat BVNG open voor maatschappelijke invullingen en sociale inkoop in ons werkgebied.

Henk de Leeuw – RSC-DAS-Talentenregio – regio Zwolle

Social Return on Investment

Verder komt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen tot uiting in onze aanpak van Social Return On Investment (SROI) bij aanbestedingen. Samen zetten we ons in voor een betere samenleving, omdat we bij BVNG geloven dat sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid van essentieel belang zijn in ons streven naar vooruitgang.

Sinds 2011 is Social Return On Investment (SROI) een vast onderdeel in aanbestedingen vanuit de overheid. Vaak in de vorm van een 5 % eis van de opdrachtwaarde. BVNG vindt sociaal en maatschappelijk ondernemen belangrijk en neemt dit in de totale bedrijfsvoering mee. Niet vanuit moeten en aanbestedingen, maar vanuit willen en de maatschappij vooruit helpen. SROI krijgt vaak invulling vanuit arbeidsparticipatie en het aan het werk helpen van specifieke doelgroepen.

Meer weten over MVO?

Wil jij meer weten over BVNG en hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Neem dan contact op met onze vakgebiedmanager Participatie: