Home Nieuws en actualiteiten Terugblik BVNG College Zorg: Grensoverschrijdend gedrag in de zorg

Terugblik BVNG College Zorg: Grensoverschrijdend gedrag in de zorg

BVNG Academy 20 oktober 2022

Per vakgebied organiseert BVNG vier keer per jaar colleges voor haar professionals. Vandaag blikken we terug op het BVNG College van het domein Zorg. Vakgebiedmanager Miriam van der Zijl organiseerde samen met professional Annemiek van der Lienden een college over grensoverschrijdend gedrag in de zorg voor onze zorgprofessionals. Een onderwerp waar zorgmedewerkers mee te maken kunnen krijgen en waarvan het goed is dat zij zijn uitgerust met kennis en tools om hier mee om te gaan in hun dagelijks werk.

Wat is de grens?

Grensoverschrijdend gedrag gaat niet altijd alleen over fysiek contact, maar ook over verbaal en non verbaal gedrag. Iedereen heeft verschillende normen en waarden en dus andere grenzen. In de training leerden de zorgmedewerkers hun eigen grenzen te herkennen en hoe deze aan te geven. Hierbij kan er ook van elkaar geleerd worden hoe om te gaan met bepaalde situaties.

ABC-Methodiek

Aan de hand van de ABC-methodiek (Agressievisie, Beroepshouding en Communicatie) leerden de professionals situaties te herkennen. Deze methodiek is gericht op het voorkomen van en het omgaan met lastig gedrag, boosheid en agressie. Het geeft professionals een kader om op effectieve wijze om te gaan met spanningsvolle situaties en hoe te reageren. De methodiek is erop gericht een optimale samenwerking te realiseren tussen professional en patiënt.

Tools

De training werd als waardevol beoordeeld en leverde de professionals ook nieuwe inzichten op. Het bespreken van casussen, moreel beraad, reflectie en intervisie zijn geschikte manieren om dergelijke gebeurtenissen te bespreken. Ook het delen van ervaringen en meedenken in elkaars situatie bleek een belangrijke factor in de training. Naast handvatten aangeboden vanuit de theorie, bleek het ook zeer waardevol om andermans verhalen te horen.

Bij BVNG besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van onze professionals. Zo zorgen we ook dat zij up-to-date blijven over de ontwikkelingen binnen hub vakgebied. Ben jij ook nieuwsgierig naar alle mogelijkheden binnen BVNG?