Home Nieuws en actualiteiten Social Return on Investment (SROI)

Social Return on Investment (SROI)

Blog 1 april 2023

BVNG is een detacherings- en adviesbureau die met haar activiteiten midden in de maatschappij staat. Onze medewerkers maken dagelijks het verschil in de levens van vele Nederlanders. Dat doen wij vanuit onze dienstverlening als detacheerder in Zorg, Sociaal– en Fysiek domein. In deze blog gaan we dieper in op Social Return on Investment (SROI) en de relatie met BVNG. We leggen uit wat SROI inhoudt, hoe je het berekent, wie er onder social return vallen, of SROI verplicht is en welke bedrijven onder deze verplichting vallen.

Wat houdt de SROI in

SROI is een analytische tool die wordt gebruikt om de maatschappelijke impact van een investering te meten. Het meet de sociale, milieu gerelateerde en economische voordelen die voortkomen uit een investering en vergelijkt deze met de kosten van de investering. Zo wordt inzichtelijk gemaakt of de investering voldoende waarde oplevert voor de maatschappij.

SROI en BVNG

Als organisatie wil BVNG verder gaan dan alleen in de uitvoering van onze dienstverlening. Onze kernwaarden aandacht, puur, verstand, samen, vooruit willen wij dagelijks inzetten om de maatschappij beter te maken. Iedereen heeft recht op deelname aan die maatschappij. Voor sommige mensen gaat dat echter niet vanzelf en is daar extra aandacht en ondersteuning bij nodig. Vanuit de dienstverlening van BVNG pakken wij daarin onze zakelijke verantwoordelijkheid, maar daarnaast pakken wij op directe- of indirecte manier, ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op. 

In aansturing en beleid van onze organisatie willen wij het verschil maken en doen wij dit zo veel als mogelijk vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen. De activiteiten die we als maatschappelijk ondernemer inzetten passen veelal in de Social Return afspraken die wij daarin met een deel van onze opdrachtgevers hebben. 

Sinds 2011 is Social Return On Investment (SROI) een vast onderdeel in aanbestedingen vanuit de overheid. Vaak in de vorm van een 5 % eis van de opdrachtwaarde, waarbij soms een boeteclausule is opgenomen indien dit niet wordt waargemaakt. BVNG vindt sociaal en maatschappelijk ondernemen belangrijk en neemt dit in de totale bedrijfsvoering mee. Niet vanuit moeten en aanbestedingen, maar vanuit willen en in de maatschappij staan

Hoe bereken je de SROI

De SROI wordt berekend door de totale waarde van de sociale, milieu gerelateerde en economische voordelen van een investering te delen door de kosten van de investering. Hierbij worden zowel de directe als indirecte effecten meegenomen. Het is belangrijk om een duidelijk meetplan op te stellen en om de juiste data te verzamelen om de SROI te kunnen berekenen.

Wie vallen onder social return

Social return richt zich op het creëren van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen in de samenleving. Het kan gaan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werklozen, Wajongers of mensen met een arbeidsbeperking. Maar ook om mensen die moeite hebben om werk te vinden vanwege hun achtergrond, zoals praktisch opgeleid, jongeren zonder startkwalificatie, statushouders en 50-plussers.

Is SROI verplicht

SROI is niet altijd verplicht, maar steeds meer overheidsinstanties stellen het als voorwaarde bij aanbestedingen. Hierbij wordt bedrijven gevraagd om een bepaald percentage van de opdrachtsom te besteden aan social return. Ook kan een bedrijf zelf besluiten om SROI toe te passen, bijvoorbeeld vanwege het maatschappelijke belang of om zich te onderscheiden van de concurrentie.

Welke bedrijven hebben SROI verplichting

De verplichting tot SROI verschilt per gemeente en per aanbesteding. Zoals eerder beschreven wordt bij sommige aanbestedingen social return als voorwaarde gesteld voor alle opdrachtgevers/opdrachtnemers, terwijl het bij andere aanbestedingen alleen geldt voor opdrachten boven een bepaald bedrag of voor specifieke sectoren.