Wmo

Onze samenleving verandert continu, wordt steeds sneller en complexer. De oplossingen voor maatschappelijke vragen worden steeds uitdagender, en de impact groter. De regionale publieke sector staat steeds weer voor de uitdaging het landelijk beleid te transformeren naar maatwerk waar de maatschappij om vraagt. BVNG omarmt deze verandering, en begeleid de publieke sector bij deze transities.

Decentralisatie en transformatie

Gemeenten zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn, zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dit is ondergebracht in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De actuele Wmo zorgt voor constante dynamiek binnen gemeenten. Door decentralisatie organiseert iedere gemeente de ondersteuning van haar inwoners op haar eigen manier. De inhoudelijke invulling van de taken en de druk op de financiële kaders zorgen dagelijks voor uitdagingen. BVNG zorgt ervoor dat gemeenten kunnen inspringen op de laatste ontwikkelingen door vakinhoudelijk sterke collega’s te leveren.

Carrièremogelijkheden

BVNG werkt momenteel aan meer dan honderd opdrachten voor diverse gemeenten in het hele land. Jij kan hier een bijdrage aan leveren als Wmo-consulent, beleidsadviseur, financieel medewerker, Wmo adviseur en beleidsmedewerker.

Jouw ontwikkeling staat voorop

Wij hechten veel belang aan kennis- en vaardigheden ontwikkeling van onze collega’s. Door BVNG Colleges, e-learning, individuele scholing en intercollegiale ondersteuning geven we daar invulling aan. Binnen jouw vakgroep is er uitgebreid ruimte voor nieuwe ideeën. Met theorie en praktijk leggen de basis van jouw bestaande kennis en inzichten. Zo blijf je up-to-date met de laatste ontwikkelingen binnen de Wmo 2015.

Daarom BVNG

Wij zorgen ervoor dat jouw kennis- en vaardigheden continue up-to-date blijven door het aanbieden van:

  • BVNG College
  • E-learning
  • Individuele scholing
  • Intercollegiale ondersteuning