Home Nieuws en actualiteiten Prinsjesdag 2023 – BVNG overzicht

Prinsjesdag 2023 – BVNG overzicht

Blog 19 september 2023

Blijven werken aan onze gezamenlijke opdracht om de maatschappij beter te maken

Het werken aan belangrijke maatschappelijke opgaven in Nederland gaat na Prinsjesdag 2023 onverminderd door. Uitvoerbaarheid en vertrouwen in de overheid zijn daarin belangrijker dan ooit. Samenwerking met andere overheden en burgers is daarin het uitgangspunt. In de ogen van BVNG zijn dat belangrijke boodschappen uit de troonrede van het demissionaire kabinet op Prinsjesdag 2023.

De koning benoemde in de troonrede: ”Nederland lijkt van buiten een sterk land, met goede voorzieningen en een sterke economie. Maar achter dat positieve beeld, gaat de permanente opdracht schuil om te blijven werken aan kansengelijkheid, bestaanszekerheid en perspectief. “ Daarbij ligt het accent op het stimuleren van brede welvaart.

Belangrijke onderwerpen in dit verband zijn het bestrijden van armoede, de afwikkeling van de aardbevingsschade als gevolg van de gaswinning in Groningen, de toeslagenaffaire, de MH17 ramp en de oorlog in Oekraïne.

BVNG heeft op een rij gezet wat de plannen van Prinsjesdag 2023 betekenen voor de drie domeinen Sociaal Domein, Fysieke Leefomgeving en Zorg.

De rode draad: ook in 2024 wordt er veel gevraagd van overheden en andere organisaties in de publieke sector. Het werk gaat volop door en soms is er extra geld of worden bezuinigingen teruggedraaid.

Sociaal Domein

Jeugd

Maatschappelijke ontwikkeling

Fysieke Leefomgeving

Openbare Orde en Veiligheid (OOV) 

Ruimtelijke Ordening (RO)

Duurzaamheid, klimaat en energie

Zorg 

Ouderenzorg

(Wijk)verpleging

Wat betekent het voor BVNG?

Vanuit BVNG betekent dit alles dat we ons op volle kracht blijven inzetten op het aantrekken, ontwikkelen en behoud van professionals en expertise in al onze domeinen. Daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan het vervullen van de uitdagingen van de overheid en organisaties in de publieke sector in 2024 en helpen we de samenleving vooruit.

Bron Rijksoverheid: Troonrede 2023 | Toespraak | Rijksoverheid.nl

Bron Miljoenennota: Miljoenennota-2024.pdf