Home Nieuws en actualiteiten Gunning WIJ Groningen (gemeente Groningen)

Gunning WIJ Groningen (gemeente Groningen)

BVNG Nieuws 30 maart 2023

Ook WIJ Groningen werkt graag samen vanuit partnerschap, daarom is er vorig jaar een aanbesteding in de markt gezet voor de inhuur van professionals binnen het Sociaal Domein. Een mooie opdracht bij een fantastische opdrachtgever waar BVNG al jaren mee samenwerkt. Gelukkig wil WIJ Groningen de samenwerking voortzetten en is de opdracht aan BVNG gegund!

Wie is WIJ!?

De stichting WIJ Groningen is een relatief jonge organisatie, in 2018 ontstaan vanuit een groot aantal organisaties die op het snijvlak van zorg & welzijn binnen de gemeente Groningen actief zijn. WIJ Groningen is een organisatie met geïntegreerde diensten, wijkgerichte en in enkele gevallen zelfs buurtgerichte teams. De teams hebben ervaring met vraag gedreven werken, waarbij de leefwereld van de bewoner centraal staat. Goed nieuws dus voor onze professionals binnen het Sociaal Domein en dan voornamelijk jeugd- en Wmo-consulenten! Voor onze professionals betekent de gunning dat er mooie, uitdagende opdrachten zijn die vanuit een eigentijdse aanpak uitgevoerd kunnen worden. Als BVNG worden we hier heel blij van!

Samen sterk als strategisch partner

Waar we als BVNG ook erg blij van worden is dat WIJ Groningen als strategisch partner wil samenwerken. Als regionaal partner en kennisorganisatie is deze wijze van samenwerken dé manier om samen meer te bereiken. Door onder andere:

Samen vooruit op circulaire wijze

Dit alles vanuit de methodiek van WIJ Groningen: het ‘circulair werken’. Deze wijze van werken zorgt ervoor dat professionals breed en op meerdere niveaus inzetbaar zijn en blijven. De werkwijze van BVNG sluit hier mooi op aan door de wijze waarop we onze inhoudelijke begeleiding en vakcolleges ingericht hebben, waaronder ons college voor de Wmo: ‘Wijkverpleging en Wmo Samen Vooruit!’. Wat ons betreft ligt hiermee alles klaar voor een mooie samenwerking de komende vier jaren. Samen vooruit!

Klinkt dit voor jou als professional in het sociaal domein interessant, kijk dan naar onze Sociaal Domein vacatures.