Home Nieuws en actualiteiten Eva vertelt over haar werk als Pleegzorgbegeleider

Eva vertelt over haar werk als Pleegzorgbegeleider

Collega aan het woord 31 januari 2023

Onze collega Eva is sinds afgelopen mei in dienst gekomen bij BVNG op de vestiging Apeldoorn. Binnen het Sociaal Domein werkt zij in het vakgebied Jeugd. Eva is gedetacheerd bij het Leger des Heils als Pleegzorgbegeleider.

Na een studie Ecologische Pedagogiek heeft Eva in 2020 haar opleiding Focus Systemische Achtergrond afgerond. Ze werkte destijds op een meidengroep in Utrecht, waar uit huis geplaatste tienermeiden een veilig onderkomen hadden. Hier zat Eva goed op haar plek, maar er waren ook veel veranderingen in het team gaande. De werk-privé balans was niet helemaal hoe ze wilde en ze wist ook dat haar ambities misschien niet helemaal bij het bedrijf pasten. Ze werd benaderd door BVNG en na een paar gesprekken maakte ze het besluit om over te stappen. “Ik wilde het over een andere boeg gooien en iets nieuws leren. De gesprekken die ik voerde met de Recruiter van de vestiging Apeldoorn waren heel fijn. Ze gaven mij ruim de tijd om erover na te denken. Daarnaast waren veel omstandigheden beter bij BVNG; niet meer onregelmatig werken en ik heb de vrijheid mijn eigen agenda te beheren. Dit gaf mij veel rust.” 

Eva gaat met steeds meer zelfvertrouwen nieuwe opdrachten in en leert telkens vanuit een ander perspectief te kijken. “In dit werkveld spelen zoveel verschillende belangen mee en je staat steeds meer in die verbinding met mensen. Ik leer daar erg veel van.”

Die kennis neemt Eva ook mee in haar opdracht bij het Leger des heils, waar ze als begeleider voor pleegouders aan de slag is. “Deze mensen hebben als vervangend opvoeder een kind in huis van iemand anders. Vaak zijn er biologische ouders in het spel en begeleid ik de omgang. Pleegkinderen vergen andere aandacht en dat heeft mijn focus richting de pleegouders. Ik fungeer als schakel voor de gezinsvoogd waarbij we echt kijken naar wat het kind heeft meegemaakt, welke trauma’s er zijn en zorgen dat de pleegouder hier sensitief mee omgaat.”

Een typische werkdag van Eva bestaat vaak uit huisbezoeken in de ochtend en het uitwerken van die bezoeken in de middag. “Ik ben iedere dag wel op pad, ik voer begeleidingsgesprekken over de omgang met de biologische ouders, en check hoe het met de pleegouders gaat. Daarnaast schakel ik veel met collega professionals, bijvoorbeeld de gezinsvoogd of een gedragswetenschapper. Wat we vanuit Leger des heils doen is intensieve begeleiding bij trauma, we zorgen dat kind goed landt en veilig opgroeit.”

De grootste beloning vindt Eva de momenten dat een pleegouder haar ook voor de succesmomenten inschakelt en ze als waardevol onderdeel van het systeem wordt gezien. Of dat de veerkrachtige kinderen haar toelaten en ze de resultaten van haar werk zo duidelijk ziet. “Ik gun iedereen kind een pleeggezin in plaats van bijvoorbeeld een woongroep.”

Eva heeft ook nog persoonlijke ambities binnen BVNG. “Ik zou graag nog wat meer specialisme willen ontwikkelen, meer richting de behandelkant, denk aan een MDFT-functie. Ik denk dat het waardevol is dat collega’s binnen BVNG dit soort verschillende specialisme ontwikkelen, in plaats van dat iedereen heel breed opgeleid is, op deze manier zetten we BVNG echt goed op de markt op basis van inhoud.”


Ben je benieuwd wat voor functies en opdrachten onder Beleid & Advies er nog meer zijn binnen BVNG?