Home Nieuws en actualiteiten Duurzame inzetbaarheid bij BVNG

Duurzame inzetbaarheid bij BVNG

Blog 7 juli 2023

Bij BVNG, een mensgericht detacheringsbureau, staat duurzame inzetbaarheid hoog op de agenda. BVNG gelooft dat de sleutel tot succes ligt in het investeren in mensen en het stimuleren van hun persoonlijke en professionele groei. Duurzame inzetbaarheid gaat over het waarborgen van een gezonde, productieve en succesvolle loopbaan.

Als detacheringsbureau begrijpen we dat mensen het belangrijkste kapitaal van onze organisatie zijn. Onze focus ligt niet alleen op het plaatsen van medewerkers bij opdrachtgevers, maar ook op het creëren van een omgeving waarin zij zich kunnen ontwikkelen en floreren, denk hierbij aan een écht passende opdracht waar toegevoegde waarde geleverd kan worden. We streven ernaar om een werkcultuur te bevorderen die gebaseerd is op vertrouwen, respect en samenwerking.

Een gezonde werkomgeving

Bij BVNG geloven we dat duurzame inzetbaarheid begint met het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving. We zorgen ervoor dat onze professionals toegang hebben tot ergonomisch verantwoorde werkplekken, genoeg fruit op de werkvloer en voldoende ruimte om te bewegen tussen werk door. Daarnaast geven we ruimte voor een goede balans tussen werk en privéleven, omdat we geloven dat dit essentieel is voor het welzijn en de productiviteit van onze medewerkers.

Daarnaast ziet BVNG ook het belang van continue ontwikkeling en groei. Daarom bieden we bij BVNG diverse opleidings- en trainingsmogelijkheden aan onze professionals. Denk hierbij aan intervisies, vakcolleges, inspiratiesessies of andere samenkomsten die ontwikkeld worden ten behoeve van de ontwikkeling van onze mensen. We stimuleren om nieuwe competenties te ontwikkelen en motiveren om voortdurend te blijven verbeteren en ontplooien. Dit kan zowel op professioneel als op persoonlijk vlak zijn. Door het aanbieden van deze kansen streven we ernaar om onze medewerkers te helpen bij het realiseren van hun volledige potentieel.

Diversiteit en inclusie

Een ander belangrijk aspect van duurzame inzetbaarheid is het bevorderen van een positieve werkcultuur waarin diversiteit en inclusie centraal staan. Bij BVNG geloven we dat verschillende perspectieven en achtergronden bijdragen aan het succes van de organisatie. We streven ernaar om een inclusieve omgeving te creëren waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt, ongeacht hun geslacht, etniciteit, leeftijd of achtergrond.

Verder geloven we dat duurzame inzetbaarheid niet alleen gunstig is voor onze professionals, maar ook voor onze opdrachtgevers en de samenleving als geheel. Door te investeren in de ontwikkeling en het welzijn van onze medewerkers, leveren we hooggekwalificeerde professionals die waarde toevoegen aan organisaties en bijdragen aan economische groei.

Bij BVNG is duurzame inzetbaarheid geen loze term, maar onderdeel van onze kernwaarden die we nastreven in alles wat we doen. We zijn altijd bezig met het creëren van een omgeving waarin onze mensen zich prettig mogen voelen en hun volledige potentieel kunnen bereiken. Door te investeren in mensen, bouwen we aan een succesvolle toekomst voor zowel BVNG, de individuen als onze opdrachtgevers die bij ons betrokken zijn.