Home Nieuws en actualiteiten Duurzaamheid: van theorie naar uitvoering

Duurzaamheid: van theorie naar uitvoering

Collega aan het woord 13 december 2022

Duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie zijn belangrijke speerpunten voor BVNG. Onze professionals binnen de Fysieke Leefomgeving houden zich dagelijks bezig met deze onderwerpen. Hierbij zijn kennisontwikkeling en kennisdeling erg belangrijk en in deze hoedanigheid heeft collega Paul Blankman (Adviseur Duurzaamheid bij Gemeente Heerde) meegedaan aan de Transform.Hackaton. Transform.Hackathon is een initiatief van NP RES en Unify.Energy en wordt mede georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Tijdens deze Hackaton kwamen beleidsmakers, hackers, ontwerpers, kunstenaars, bouwers, pioniers en verhalenvertellers 48 uur bij elkaar om nieuwe modellen en concepten te bouwen voor het energiesysteem van morgen.

Onze collega Paul Blankman was hierbij aanwezig. Paul adviseert gemeenten en overheden op het gebied van klimaatadaptatie, warmtetransitie en energietransitie. “In 2030 willen overheden klimaat- en energieneutraal worden, daarom hebben gemeenten duurzaamheid als speerpunt op het programma. Ik word vanuit BVNG ingevlogen om bij gemeenten inhoud te geven aan duurzaamheid, te adviseren wat haalbaar is en te kijken wat gemeenten kunnen doen om temperatuurstijging te verminderen. Dit wordt vervolgens vertaald naar vijf vakgebieden; mobiliteit, industrie, gebouwde omgeving, landbouw en landgebruik.” Voor Paul is het belangrijk om niet alleen een blije toekomst te schetsen, maar ook om de huidige stand van zaken kritisch te bekijken. Deze hackaton was voor hem de uitgelezen kans hier mee bezig te gaan.

“In 2030 worden een paar kolencentrales gesloten, maar wat komt ervoor in de plaats? Een deel van deze invulling is voor de rekening van de regio’s gekomen. Er moet dus gekeken worden naar hoeveel windmolens, zonneparken in een weiland of op daken van woningen deze regio’s kwijt kunnen. Dit is een lastige klus, omdat we hier vaak spreken over gevoelige gebieden. Denk aan natuurgebieden of gebieden waar veel vogels broeden etc. Daarnaast is er ook nog de factor bewoners. Want, we willen allemaal die energietransitie, maar liever niet een windmolen in de achtertuin. Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (RES) had heel veel oplossingen, maar er waren ook nog veel vraagstukken. We benaderen de energietransitie met de kennis de we nu hebben (wereld A), voor een wereld in de toekomst (wereld B). Met andere woorden: We zijn onderweg naar wereld B met voertuigen uit wereld A. Dat werkt niet. Een out of the box sessie was hierbij een welkome oplossing.”

Tijdens de Hackaton werd al het denkvermogen van mensen die met dit vraagstuk bezig zijn voor 48 uur bij elkaar gestopt, om zo tot oplossingen te komen om in ‘de wereld van B’ te komen. Paul heeft zich als individu aangemeld voor dit event. “In eerste instantie wilde ik inspiratie opdoen voor de opdrachtgevers die ik adviseer. Het team waar ik ingedeeld was, kwam met prachtige ideeën. Het mooie vond ik alle gelijkgestemden uit verschillende richtingen, ieder met zijn eigen ideeën. We zaten daar met 250 mensen, maar alles en iedereen werd gelijk. Je kon over alles met elkaar in discussie, niemand wist het beter en er werd geluisterd en gedebatteerd. Deze diversiteit en houding zie ik ook terug in de cultuur bij BVNG, dus dat was heel herkenbaar.”

Frans Wittenberg, Vakgebiedmanager Fysieke Leefomgeving: “Vanuit BVNG stimuleren we de deelname van onze professionals aan dit soort events. Dit stimuleert de eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling en is van meerwaarde voor onze opdrachtgevers.” De kennis die Paul heeft opgedaan tijdens de Hackaton, neemt hij mee in zijn werk bij BVNG. Ook gaat Paul de kennis die hij heeft opgedaan delen met de collega professionals van BVNG. Samen met de collega’s zorgt Paul ervoor dat de plannen van onze opdrachtgevers van abstractie tot werkelijke uitvoering komen. “Als adviseur vanuit BVNG fungeer ik steeds meer als een brugfunctie tussen het wetenschappelijke niveau en de daadwerkelijke uitvoering. Dat je binnen overheden iemand hebt zitten die beide kanten met elkaar kan verbinden, is een sterk voordeel.”

Ben jij enthousiast geworden over werken in de Fysieke Leefomgeving en ben je benieuwd naar de mogelijkheden binnen BVNG? Bekijk onze vacatures en neem gerust contact op met een van onze recruiters. Zij vertellen je graag meer.