Home Nieuws en actualiteiten Collega aan het woord | Bas Modderman

Collega aan het woord | Bas Modderman

Collega aan het woord 3 juni 2021

Deze week geeft het team Fysieke Leefomgeving van BVNG Leeuwarden graag het woord aan een collega in het werkveld. Maak kennis met Bas Modderman! 

Bas Modderman (34) woont samen met zijn vrouw en eenjarige dochter Jackie in Wolvega. Hij is bijna anderhalf jaar in dienst bij BVNG en doet opdrachten op het gebied van openbare orde en veiligheid (OOV). Zijn thuiswerkplek is naast kantoor ook een thuisstudio met gitaren en synthesizers. 

“Ik heb voor mijn aanstelling bij BVNG zes jaar met veel plezier gewerkt voor gemeente Smallingerland, waar ik de wereld van OOV heb leren kennen. Na zes jaar was ik op zoek naar meer dynamiek. Ik heb voor BVNG gekozen omdat het zich positief onderscheid van andere detacheerders door het oog voor de ontwikkeling van de medewerker.”

In de afgelopen anderhalf jaar heeft Bas opdrachten gedaan voor drie Friese gemeenten. “Iedere gemeente heeft zijn eigen identiteit die de opdracht kleurt. Bij mijn opdracht bij gemeente Weststellingwerf is het de kleine schaal die het bijzonder maakt. Met 25.000 inwoners is de functie van OOV’er veel breder dan grotere gemeenten. Dan ga je van een triviale burenruzie tot criminele jeugdgroepen. In gemeente Heerenveen (50.000) is de schaal groter en is er een betaald voetbalclub die het bijzonder maakt. Bij mijn huidige opdrachtgever gemeente Sudwest Fryslan (90.000) is het grondgebied (geografisch de grootste gemeente van Nederland!) dat het bijzonder maakt. Ik zie dat ik mijn opdrachten van klein naar groot doe.”

Op dit moment maakt het bestrijden van ondermijnende criminaliteit een enorme ontwikkeling door. “Vanuit OOV voer je regie op de gemeentelijke aanpak. Met name het delen van signalen is belangrijk. Bijvoorbeeld de gemeentelijke handhaver die een vreemde lucht ruikt bij een pand. Of een medewerker die een adres ontdekt waar heel veel uitkeringen verstrekt worden. Wij maken een aanpak voor deze signalen en stemmen af met politie en andere partners.”

Corona heeft een impact gehad op het werk van Bas en zijn collega’s. Met name in de eerste golf is er veel beroep gedaan op OOV’ers. “Voor mij gold dat ik deelnam aan het Coronateam in Weststellingwerf. Er moest in korte tijd veel geregeld worden voor de lockdowns. Daarnaast is er ook weerstand in de maatschappij waar wij ons mee bezig houden. Het recht tot demonstreren is een groot goed. Aan ons de taak het af te wegen tegen het belang van volksgezondheid (afstand houden) en de openbare orde.”

Omdat overlast en criminaliteit van alle tijden zijn, denkt Bas dat zijn vakgebied altijd zal blijven bestaan. De vorm waarin verandert wel. “Ik verwacht dat we de komende jaren meer met data gaan doen. Daarnaast worden de tegenstellingen in de maatschappij scherper, wat tot meer confrontatie kan gaan leiden tussen overheid en burgers, en tussen burgers onderling.” Aldus Bas

Bas vindt het erg leuk collega’s te coachen of te begeleiden in het werken bij een gemeente. Dus als je vragen hebt, neem vooral contact met hem op!