Home Nieuws en actualiteiten Baanzekerheid bij detachering 

Baanzekerheid bij detachering 

Blog 17 april 2023

Detachering is een vaste of flexibele dienst waarbij werknemers bij een organisatie worden geplaatst om specifieke projecten uit te voeren. Daarnaast is het mogelijk dat een capaciteitsbehoefte opgevangen wordt. Detachering kan voor werknemers veel voordelen meebrengen, waaronder het opdoen van nieuwe vaardigheden en ervaringen, het werken voor verschillende opdrachtgevers en het verschil maken binnen een vakgebied. Echter, baanzekerheid kan een belangrijk vraagstuk zijn voor werknemers in de detachering, omdat ze niet direct in dienst zijn bij de opdrachtgever en geen vast contract hebben. BVNG staat voor een duurzame relatie, dit uit zich doordat de projectbasis vaak voor langere periode is. De intentie is daarom om toe te werken naar een vast dienstverband.

Het voordeel van vaste contracten

BVNG heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om haar werknemers te voorzien van een zekere mate van baanzekerheid. Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door werknemers een vast contract aan te bieden. Een vast contract geeft rust en biedt een stabielere werkomgeving. Dit biedt zekerheid in werk- en privé-sfeer. Baanzekerheid bij detachering betekent meer dan alleen een vast contract. Voordelen die BVNG ook biedt zijn ontwikkel- en opleidingstrajecten. Wanneer werknemers langer in dienst zijn dan ontstaan er mogelijkheden om studies op te pakken voor langere periode. Bijvoorbeeld opleidingen ten behoeve van het versterken van de huidige kennis of een doorstudeer traject naar een hoger niveau.

Vaste contracten bieden werknemers meer zekerheid over hun toekomst bij BVNG. Met een vast contract hebben werknemers recht op een bepaalde baanzekerheid, waarbij ze ook beschermd zijn tegen verschillende vormen van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is het bieden van financiële stabiliteit belangrijk voor BVNG, omdat dit bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van haar werknemers. Zo wordt het makkelijker een hypotheek of andere lening af te sluiten. Omdat banken meer vertrouwen hebben in mensen met een vast inkomen en een stabiele baan.

Detachering en vaste contracten

Wanneer men wordt gedetacheerd door BVNG is het mogelijk om een vast contract te krijgen. Zo ervaren zij dezelfde voordelen als werknemers die direct in dienst zijn bij de organisatie. Vaak zie je dat er naar de duur van opdrachten gekeken wordt om vervolgens een contractduur aan te koppelen. Omdat BVNG veel in beweging is en goed in staat is haar werknemers na het einde van een project door te schuiven naar een ander project, wordt de duur van het contract niet hieraan gekoppeld. Het doorplaatsen naar een ander project kan bij dezelfde organisatie zijn, maar ook elders.

Duurzame relatie met een vast contract

Het aanbieden van vaste contracten aan werknemers zorgt dat dit kan bijdragen aan het opbouwen van een langetermijnrelatie. De visie is dat de kwaliteit van de dienstverlening verbetert, omdat de werknemer zich meer verbonden voelt met de organisatie. Dit wekt motivatie om het werk goed uit te voeren en zich verder te ontplooien bij BVNG.