Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Alle rechten voorbehouden. De informatie opgenomen op deze website kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor u als bezoeker. 

Niets uit de inhoud van deze website mag worden gedupliceerd en/of worden opgeslagen, op welke manier dan ook, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van BVNG.

Op al onze aanbiedingen en/of offertes zijn de algemene voorwaarden van BVNG, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen, van toepassing. Deze algemene voorwaarden vindt u hieronder.