Home Nieuws en actualiteiten Vakgebiedmanager Beleid & Advies | Janine de Winkel

Vakgebiedmanager Beleid & Advies | Janine de Winkel

Vakgebiedmanagers 15 juli 2021

Janine de Winkel woont in de gemeente Lingewaard en is trotse moeder van een zoon en twee (bonus) dochters. Ze werkt al vanaf 2014 bij BVNG. Voornamelijk als Juridisch Kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein of strategisch (beleidsmedewerker).

De laatste jaren heeft Janine zich op meerdere vlakken binnen het Sociaal Domein bezig gehouden met doorontwikkeling binnen gemeenten (Regisseur complexe casuïstiek en zorg en veiligheid), maar ook als coach/trainer om diverse beleids- en kwaliteitsgebieden.

Binnen haar huidige opdracht werkt ze voor het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (samenwerking van VWS en VNG) en houdt zich voornamelijk bezig met de doorontwikkeling van regionale expertteams en boven regionale expertise centra. Met name op alle ontwikkelingen waar de Jeugdzorg (jong- volwassen en gezinnen), gemeenten, zorgkantoren en organisaties vastlopen binnen het huidige aanbod en regelgeving.

Verbinding, kennis en ambassadeurschap vindt Janine erg belangrijk. Collega’s binnen Beleid & Advies zijn belangrijk voor de doorontwikkeling van BVNG en brengen kennis en ambassadeurschap mee. Doorontwikkelen lukt alleen “samen”. Ze wil daarom zorgen voor genoeg uitdagingen op het gebied van vakgroepen en de BVNG Colleges.

De afgelopen jaar is Janine regelmatig betrokken geweest bij opdrachtverduidelijking en nieuwe collega’s. Hierbij kwamen veel dezelfde vragen naar voren gekomen die ze wil meenemen m.b.t doorontwikkeling binnen de regio’s.  

Wat ga Janine doen in deze rol?

In het kort:

Naast haar rol als Vakgebiedmanager Beleid & Advies, blijft Janine ook 2 tot 3 dagen werken binnen haar huidige opdracht.