Home Sociaal Domein Sociaal Domein/Jeugd

Vacatures Sociaal Domein/Jeugd (22)

In het vakgebied Jeugd is het van belang integer en betrokken te zijn. Passie voor het vak en de drive hebben om er elke dag het uiterste uit te halen is waar wij bij BVNG blij van worden. Als zorgprofessional in de jeugdzorg draag je een belangrijk steentje bij aan de levens van kinderen en jongeren in Nederland, bijvoorbeeld als Jeugdconsulent of Medewerker Veilig Thuis.

Lees meer

Moet je SKJ geregistreerd zijn?

Om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden en te voldoen aan de eisen die onze opdrachtgevers stellen, is het voor ons van belang dat je als professional SKJ geregistreerd bent. Om je registratie up-to-date te houden investeert BVNG in vakinhoudelijke colleges en intervisie om jou als professional hierin te faciliteren. Op deze manier staan we stil bij een stuk theorie en persoonlijke vorming en wordt ingespeeld op de laatste ontwikkelingen. Met een programma op maat wordt gekeken welke mogelijkheden er voor jou zijn om als SKJ geregistreerde professional aan de slag te gaan. De trajecten worden begeleid door een ervaren begeleider werkzaam binnen BVNG. Heb jij de ambitie om door te groeien of nog een opleiding te volgen? Dan kijken we samen naar extra scholing wat bij jou past.

Jeugdzorg carrièremogelijkheden

Er zijn talrijke mogelijkheden om binnen de Jeugdzorg aan de slag te gaan. Een aantal voorbeelden van populaire functies zijn:

In de rol van jeugdconsulent zorg jij dat het contact tussen scholen, gezinnen en hulpverleners goed verloopt. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van behandelingsplannen om de veiligheid van de jeugdigen te waarborgen. Daarbij adviseer je over de Jeugdwet, verordeningen, besluit jeugdhulp, eigen bijdrage, PGB en zorg in natura. Maatwerk, dat zorgt voor het gewenste resultaat en met jouw ervaring en kennis weet jij precies wat de jeugdige nodig heeft.

Als casemanager jeugd ondersteun je jeugdigen, ouder(s)/opvoeder(s) of waar nodig het hele gezin. Je analyseert welke vorm van hulp er nodig is om opgroei- en/of opvoedingsproblemen te kunnen aanpakken en toe te werken naar zelfregie en zelfredzaamheid van het gezin. Vaak is er sprake van complexe problematiek en/of een instabiel, onveilig opvoedklimaat voor de jeugdige. Als casemanager jeugd grijp je in wanneer de veiligheid van het kind in geding is.

Als Medewerker bij Veilig Thuis beoordeel je bij elke melding die binnenkomt eerst de veiligheid van de leden van het gezin of huishouden. Op basis van de veiligheidsbeoordeling besluit jij of je de melding door kan sturen naar een lokale hulpverlener. Is dat niet mogelijk dan ga jij, of een collega van Veilig Thuis, zelf in gesprek met het gezin of huishouden. In deze gesprekken wordt duidelijk wat er aan de hand is en wat er tenminste moet gebeuren om het voor iedereen weer veilig te maken. Daarbij wordt nauw samengewerkt met andere instellingen en professionals die betrokken zijn bij het gezin of huishouden. Als de vermoedens niet kloppen en er geen zorgen zijn over de veiligheid, dan sluit Veilig Thuis haar bemoeienis af. De melder ontvangt altijd een terugkoppeling over de melding.

ls gedragswetenschapper ben je inhoudelijk betrokken bij het proces van de jeugdzorg. Je biedt naast inhoudelijke ondersteuning ook methodische werkbegeleiding en deskundigheidsbevordering. Je ondersteunt en coacht het team van sociaalwerkers bij crisis en meervoudige casuïstiek. Daarnaast bewaak je de kwaliteit van zorg en uitvoering van hulp.

Waar kinderen en ouders klem zitten in een conflictueuze scheiding, is sprake van stress, verdriet, boosheid, angst en machteloosheid. Het hulpaanbod ‘complexe scheiding’ is bedoeld om zowel de kinderen als de ouders hulp op maat te bieden. Dat wil zeggen: je bied geen standaard aanpak of protocol aan maar samen tot een plan van aanpak komen om tot het door ouders en kinderen gewenste resultaat te komen. Je zorgt er voor dat er weer rust en ontspanning komt en iedereen op een goede manier verder kan met zijn/ haar leven.

 

Meer weten over vakgebied Jeugd?

Wil je meer weten over het vakgebied Jeugd en werken via BVNG, bekijk dan onze algemene Jeugdzorgpagina of neem contact op. Wij helpen je graag.

Maak kennis met BVNG

Staat jouw droom vacature er niet tussen, maar lijkt het je wel leuk om aan de slag te gaan bij BVNG? Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen. Laat jouw gegevens achter en wij nemen contact met jou op.